ChargeNow gegevensbescherming / Cookie beleid

 

Informatie over gegevensbescherming

De vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij zullen uw gegevens zorgvuldig en overeenkomstig wettelijke bepalingen omtrent gegevensbescherming verwerken en gebruiken.

BMW Group Nederland biedt de klanten de ChargeNow-diensten aan en is daarom verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.  De in relatie tot de overeenkomst of aanbieding van diensten verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt om de klanten gebruik te kunnen laten maken van de ChargeNow-diensten (bijv. laden bij een laadzuil), en om deze aan de klant te berekenen (art. 6 (1) (b) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de overeenkomst worden de volgende gegevenssoorten verwerkt:

  • Contactgegevens (bijv. naam, voornaam, adres, e-mailadres)
  • Accountgegevens (bijv. ChargeNow klantlogin, betalingsgegevens)
  • Voertuiggegevens (VIN)

De overeenkomstgegevens worden automatisch na afloop van de ChargeNow-overeenkomst gewist; betalingstransacties worden in het kader van wettelijke bepalingen na 10 jaar gewist.

Voor het aanbieden van de ChargeNow-dienst door BMW Group Nederland worden de volgende persoonsgegevens verwerkt (art. 6 (1) (b) AVG):

  • Een persoonlijk identificatienummer, dat aan de ChargeNow-kaart of een betreffend authenticatie-instrument gekoppeld is, dat de klant voor authenticatie bij de laadzuilen gebruikt
  • Informatie over het gebruik van de laadzuilen, die een enkele lading van de klant tonen (laaddetails)
  • De locatie van de laadzuil waarop geladen wordt en de woonplaats van de klant, voor zover de klant een e-Route dienst gebruikt en de GPS-functie in de ChargeNow App-geactiveerd is

Deze gegevens zijn weliswaar niet nodig voor het afsluiten van de ChargeNow-overeenkomst. Maar zonder deze gegevens en de verwerking daarvan kan BMW Group Nederland de betreffende dienst niet voor u verzorgen. De verwerkte persoonsgegevens worden automatisch na 90 dagen gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor het aanbieden van speciale diensten.

In het kader van de overeenkomst schakelen wij leveranciers in, die persoonsgegevens alleen na onze instructie en overeenkomstig onze opdracht verwerken.

Naast voor zuivere uitvoering van de dienst worden de genoemde gegevens ook voor kwaliteitsdoeleinden van de ChargeNow-diensten en voor ontwikkeling van vergelijkbare diensten verwerkt. Deze verwerking is in wettelijk belang van BMW Group Nederland, om aan de hoge klanteisen die gesteld worden aan bestaande producten en diensten te kunnen voldoen en in staat te zijn om toekomstige wensen van onze klanten via nieuwe, nog te ontwikkelen producten en diensten te vervullen (art. 6(1)(f) AVG). De verwerking vindt ter bescherming van de privésfeer van onze klanten uitsluitend plaats op een niet tot de klant herleidbare manier.

Voor zover u afzonderlijk uw instemming met een verregaand gebruik van uw persoonsgegevens gegeven heeft, mogen uw persoonsgegevens volgens de bij de instemming beschreven omvang, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden en/of marktonderzoek gebruikt en aan derden doorgegeven worden (art. 6(1)(a) AVG). Details hierover staan in de betreffende instemmingsverklaring, die op elk moment herroepbaar is.

BMW Group Nederland zal persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een wettelijke grond bestaat (art. 13(1)(c), art. 6(1)(c) AVG). BMW Group Nederland kan bijvoorbeeld verplicht zijn om gegevens aan een overheidsorgaan te verstrekken.

Wij beveiligen uw gegevens met de modernste middelen. Zo worden bijvoorbeeld de volgende veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen misbruik of andersoortige verwerking te beschermen:

  • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt en tot een aantal gerechtigden voor de aangegeven doelen mogelijk
  • Verworven gegevens worden slechts in versleutelde vorm overgedragen
  • Daarnaast wordt de toegang tot IT-systemen permanent bewaakt, om misbruik vroegtijdig te herkennen en af te wenden.

Wij slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op voor de termijn die voor het doel gewenst is. Als gegevens voor meerdere doelen worden verwerkt, dan worden de gegevens automatisch gewist of opgeslagen in een niet-herleidbare vorm, zodra het laatst aangegeven doel is vervuld.

U heeft het recht inzage te krijgen in en verwijdering of inperking van de verwerking van gegevens te verlangen en kunt uw instemming intrekken. Richt u hiervoor tot: BMW Nederland B.V., Einsteinlaan 5, 2289 CC Rijswijk, Tel: +31 (0) 70 41 47 516, E-mail: bmwklantenservice@bmw.nl . Als u de indruk heeft dat wij uw zorgen en bedenkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens niet serieus nemen dan kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Voor zover de gegevensverwerking afhankelijk is van uw instemming kunt u deze op elk moment intrekken. Richt u hiervoor tot: BMW Nederland B.V., Einsteinlaan 5, 2289 CC Rijswijk, Tel: +31 (0) 70 41 47 516, E-mail: bmwklantenservice@bmw.nl

 

Cookie beleid


Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand, dat internetinstellingen opslaat. Bijna elke website gebruikt cookietechnologie. De cookie wordt bij het eerste gebruik van een website door uw internetbrowser gedownload. Bij de volgende oproep van deze website met hetzelfde eindtoestel wordt de cookie en de daarin opgeslagen informatie ofwel naar de website, die de cookie gegenereerd heeft, teruggestuurd (First Party Cookie) ofwel naar een andere website gestuurd waarbij de cookie hoort (Third Party Cookie).

Sommige cookies zijn zeer nuttig omdat ze de gebruikerservaring bij een nieuwe oproep van een website, die u reeds meerdere keren bezocht heeft, kunnen verbeteren. Als u hetzelfde eindapparaat en dezelfde browser als voorheen gebruikt, herinneren cookies bijvoorbeeld uw voorkeuren en hoe u de website gebruikt. Ook wordt de content die u te zien krijgt sneller geladen en geoptimaliseerd.

Afhankelijk van hun functie en hun gebruiksdoel kunnen cookies in vier categorieën* ingedeeld worden: absoluut noodzakelijke cookies, performance cookies, functionele cookies, cookies voor marketingdoeleinden.

Uw cookie instelling op deze website. Welke cookies gebruikt BMW?
Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven. Uw toestemming is alleen niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet. Ook kunt u de toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw cookie-instellingen in uw browser aan te passen

Functionele en analytische cookies:
Functionele en analytische cookies zijn noodzakelijk om deze website te kunnen gebruiken, of om enkel statistieken van de gebruikers van onze website te verzamelen. Functionele cookies zorgen bijvoorbeeld dat u zich op een website kunt bewegen en gebruik kunt maken van de eigenschappen van de website. Onder deze cookies kunnen functies niet gegarandeerd worden, bijvoorbeeld dat tijdens een bezoek uitgevoerde acties (bijvoorbeeld tekstinvoer of voertuigconfiguratie) behouden blijven, ook wanneer tussen verschillende pagina’s van deze website gebladerd wordt. Verder garanderen dergelijke cookies bijvoorbeeld dat de gegevensoverdracht altijd veilig plaatsvindt. Niet in de laatste plaats slaat een dergelijke cookie ook uw besluit over het gebruik van cookies op onze website op. Functionele en analytische  cookies vallen buiten de cookiewet en kunnen niet via deze website worden gedeactiveerd. U kunt cookies altijd in het algemeen in uw browser deactiveren.
 

Cookie

Doel

Geldigheid

Categorie

CNAT_ALLOW_COOKIES

Wordt gebruikt om de toestemming voor het gebruik van cookies te documenteren.

200 Dagen

Noodzake-lijke cookies

JSESSIONID LFR_SESSION_STATE_*

Wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren tijdens zijn/haar aanmelding zodat hij/zij niet bij elke klik hoeft in te loggen

Sessie: wordt verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten

Noodzake-lijke cookies

GUEST_LANGUAGE_ID

Slaat de weergegeven taal van de gebruiker op. Voor toekomstige bezoeken door de gebruiker aan de website behoeft hij/zij niet opnieuw de taal te kiezen

1 jaar

Noodzake-lijke cookies

COOKIE_SUPPORT

Slaat op of de gebruiker al dan niet cookies mag gebruiken

1 jaar

Noodzake-lijke cookies


Toestemmingsbehoeftige Cookies op deze website
Deze website (https://www.chargenow.com) gebruikt geen toestemmingsbehoeftige Cookies.

Cookies beheren en wissen
U kunt cookies ook blokkeren en wissen, door de instellingen van uw browser te veranderen. Om cookies te beheren maken de meeste browsers het u mogelijk alle cookies te accepteren of af te wijzen, en/of enkel bepaalde soorten cookies te accepteren. De methoden voor het beheer en het wissen van cookies vindt u in de in de browser geïntegreerde helpfunctie.

Beperkt u het gebruik van cookies, dan kunt u niet gebruik maken van alle interactieve functies van onze website.